Dom fra Høyesterett
Boligselger hadde ikke opplysningsplikt om at en nabo var straffedømt

27 jun. 2023
Høyesterett kom, i likhet med tingretten og lagmannsretten, til at selgerne ikke hadde plikt til å gi opplysninger om naboens straffedom, jf. avhl. § 3-7.

Opplysningsplikt om personlige forhold ved naboer vil bare foreligge dersom det foreligger en reell risiko for handlinger som direkte får virkninger for personer knyttet til eiendommen som selges.

Det ble også vist til at opplysninger om at en person har begått straffbare handlinger, er personopplysninger av sensitiv karakter. At mange potensielle kjøpere vil ønske å få slike opplysninger, kan ikke være avgjørende for omfanget av selgers opplysningsplikt, ifølge Høyesterett.

Kjøperne var dermed ikke berettiget til å heve kjøpet, og erstatningskravet førte ikke frem.

Mer informasjon om saken finner du her: