Depositums­garanti

Behandling av krav fra utleiere om utbetaling av garanti for misligholdte leieforhold for privatpersoner.

Claims Link behandler krav fra utleier på leiegarantier utstedt av eiendomsforvaltere eller via Depositumsgaranti.

Leiegarantien er et alternativ til depositum ved leie av bolig for privatpersoner, hvor leier slipper å låse pengene på en konto, samtidig som garantien gir utleier samme sikkerhet som ved en tradisjonell depositumskonto.

Vi foretar et objektivt og sikkert skadeoppgjør, i tillegg til at vi følger opp garantistens krav mot leier i etterkant.