Båtforsikring

Vi foretar fullt skadeoppgjør av kasko- og ansvarsskader på båtforsikring.

Saksbehandlingen omfatter tett dialog med forsikringstaker, teknisk fagkyndig og verksteder underveis i saken. Vi sørger også for oppfølging av eventuell regress mot aktuelle parter i saken.

Sakene håndteres effektivt og profesjonelt, og vi har stort fokus på kunden i saksbehandlingen.