Skade ved renhold

Takstbistand for å taksere småskader i forbindelse med bruk av profesjonelle renholdsselskaper.

Claims Link behandler reklamasjoner og skadesaker ved utført renhold av profesjonelle renholdsselskaper. Vi takserer skaden og vurderer ansvar, samt bistår med koordinering av utbedring av skader.