Claims Link bistår ulike transportselskaper med behandling av reklamasjoner som gjelder skade på eiendom ved hjemleveranser av varer fra transportselskapene sine samarbeidspartnere. Saksbehandlingen gjelder skader som primært er under transportselskapets egenandel på ansvarsforsikring.

Vi innhenter opplysninger fra kravstiller og vurderer sjåførens ansvar, og sørger for god og profesjonell dialog med partene i saken.

Med bistand fra vår tekniske avdeling og god kompetanse på eiendomsskader, vurderer vi også selve skaden og skadeomfanget.