Byggmester­garanti

Vi behandler krav fra byggherre (privatpersoner og profesjonelle aktører) på utbetaling av garanti ved konkurs hos entreprenør.

Ved oppføring av nybygg plikter entreprenør etter lovverket å stille garanti for byggeperioden og garantitiden. Garantien skal sikre byggherren i tilfelle entreprenør går konkurs.

Vi sørger for en effektiv håndtering av byggherrens krav ved konkurs hos entreprenør.