Dobbeltbolig­forsikring

Behandling av krav fra kjøper som er sikret mot dobbeltkostnader ved at primærbolig ikke blir solgt.

Claims Link behandler krav på utbetaling under Dobbeltboligforsikring.

Dobbeltboligforsikring tegnes og betales av selger, før man legger boligen sin ut for salg. Den som kjøper boligen får dekket eventuelle utgifter for å eie to boliger av dobbeltboligforsikringen, i perioden fra kjøper overtar sin nye bolig og frem til den forrige boligen er solgt.

Når selger har tegnet en slik forsikring, blir boligen mer attraktiv for kjøpere, som får en mindre økonomisk risiko hvis de ikke har solgt boligen de eier fra før.