Personskade­forsikring

Claims Link foretar skadeoppgjør av ulike personforsikringsprodukter.

Vi behandler primært skadesaker meldt under yrkesskadeforsikring, men også andre personforsikringsprodukter (fritidsulykke, skoleskader, uførhet og dødsfall).

Med stor faglig tyngde og kompetanse, sørger Claims Link for at saksbehandlingen blir behandlet på en profesjonell og trygg måte.