Transportskader

Arbeidet omfatter administrasjon og faglig bistand, både for bedrifter med transportansvar, men også for bedrifter som har krav mot ansvarsselskapet.

Med lang erfaring av transportskader sørger Claims Link for en effektiv og strukturert håndtering av sakene.