Revisoransvar

Claims Link administrerer og håndterer krav som fremmes mot revisorer, og er bindeleddet mot forsikringsselskapet i de saker hvor krav behandles av eksterne advokater.

Gjennom høy kunnskap knyttet til både grensene for profesjonsansvaret, samt revisors rolle og arbeid, sikrer vi at våre kunder får god hjelp til rett tid.

Både ved behov for rettshjelp før et potensielt krav oppstår, og når man har kommet i den situasjon at man har mottatt et krav. Claims Link samarbeider også med de beste aktørene i bransjen i de sakene hvor man har behov for spesialisert bransjekunnskap knyttet til eksempelvis transaksjoner, skatt og lignende