Person­opplysninger og informasjons­kapsler

Claims Link er et uavhengig skadeoppgjørsselskap. Dersom vi behandler dine personopplysninger skal du være trygg på at de behandles med den integritet og sikkerhet som er nødvendig. Denne personvernerklæringen beskriver vår behandling av personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har etter regelverket som omfatter personopplysningsloven med personvernforordningen GDPR.

Personvern­erklæring

Behandlinger av personopplysninger

Kontaktinformasjon og klagemuligheter

Claims Link har utnevnt et personvernombud. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, har spørsmål til vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling kan du sende oss et brev til:

Claims Link AS
Att: Personvernombud
Postboks 324
1326 LYSAKER

Eller du kan ta direkte kontakt med personvernombudet på dpo@claimslink.no 

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Informasjon om det finner du på datatilsynets nettsider, www.datatilsynet.no.