Skip to main content Skip to main navigation

Uavhengig skadeoppgjørsselskap

Enkelt, nytenkende og effektivt skadeoppgjør. 

Les mer

Visjon og verdier

Vi skal forandre forsikring. Gjennom nytenkning, unik kompetanse og ved å stille spørsmålet «hvorfor» utfordrer vi våre samarbeidspartnere, leverandører og ansatte for hele tiden å tilføre opplevd merverdi for våre kunder.

Les mer

Vår bedriftskultur

I Claims Link har vi en sterk bedriftskultur hvor medarbeidernes engasjement og motivasjon står i fokus. Vi har høye ambisjoner og stort engasjement for våre arbeidsområder, noe som skaper et inspirerende miljø å jobbe i.

Les mer

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar og engasjement er viktig i Claims Link. Vårt fokus er hovedsakelig på barn og unge. Vi tror at nøkkelen til et vellykket samfunnsansvar er det personlige engasjementet!

Les mer