Leiegaranti næring

Behandling av krav fra utleiere om utbetaling av garanti for misligholdte leieforhold innenfor næring.

Claims Link behandler krav fra utleier på leiegarantier for bedrifter som leier næringsbygg.

Ved inngåelse av leiekontrakt ved næringsbygg, kan utleier stille krav til leiegaranti som sikkerhet for leieforholdet. Ved manglende betaling av leie, kan utleier sende krav under garantien.

Vi foretar et objektivt og sikkert skadeoppgjør, samt følger opp krav mot leier, konkursbo eller påkravsgarantister i etterkant.