Boligselgerforsikring i 25 år

Vi har bygget kompetanse og erfaring gjennom 25 år med skadebehandling og distribusjon av boligselgerforsikring.

25 år med boligselgerforsikring er en lang periode. Vi har vært i markedet med det her produktet og de her løsningene hele den tiden det har vært i markedet. Det viser viktigheten av vår rolle som forsikringsmegler.
Jørn Gisvold
Styreformann i Söderberg & Partners AS

I 25 år har vi

  • Sørget for at boligselger har fått profesjonell bistand fra oss og eiendomsmegler om boligselgerforsikring.
  • Opparbeidet kompetanse og erfaring i lover og regler som gjelder for salg av bolig.
  • Bygget sterke relasjoner med eiendomsmeglere og satt stor pris på at de har kontinuerlig utfordret oss til å bli bedre.
  • Bidratt til at 500.000 boligsalg har gått smertefritt og bistått 100.000 boligselgere der det ikke har gått så bra.

I løpet av alle disse årene har mange tilbydere kommet og gått, risikogivere har trukket seg ut, det har vært endringer i lovverket, finanskrise og skjeggkreproblematikk, men Söderberg & Partners har sammen med Claims Link i hele perioden sørget for at megleren har hatt et godt produkt å tilby til sine kunder.

Vi er boligselger­forsikring

Som eneste aktør har vi vært med fra starten.

60 advokater og jurister. 9000 skadesaker i året. 16 saker for Høyesterett. 500.000 boligsalg – bistått over 100.000 selgere. Sammen med eiendomsmeglerne skapt trygghet for både selger og kjøper. Vi er originalen. Med erfaring og innovasjon skal vi være tilstede for dere også i fremtiden. 

Fra første øyeblikk ble jeg møtt med tillit og vennlighet, og også profesjonalitet fra Claims Link. Det var til stor hjelp hele veien, og ikke minst det at tilgjengeligheten var så god.
Ivar Kjøll
Hytteselger