Boligselgerforsikring i 25 år

Vi har bygget kompetanse og erfaring gjennom 25 år med skadebehandling og distribusjon av boligselgerforsikring.

25 år med boligselgerforsikring er en lang periode. Vi har vært i markedet med det her produktet og de her løsningene hele den tiden det har vært i markedet. Det viser viktigheten av vår rolle som forsikringsmegler.
Jørn Gisvold
Jørn Gisvold
STYREFORMANN I SÖDERBERG & PARTNERS
Vi har hatt et stort fokus på faglig utvikling og profesjonalitet, og 25-års erfaring har gitt oss solid kompetanse på lover og regler som gjelder ved salg av bolig. Så boligselgerforsikring - det kan vi!
Renate Knive
Renate Knive
Advokatfullmektig
Det jeg liker best med jobben min er hvordan vi jobber strategisk sammen med meglerkjedene, og sørger for at deres hverdag går knirkefritt når det kommer til forsikring. Og ikke minst sammen så skaper vi jo også trygghet for kunden.
Carl Fredrik Keyser Herlofsen
Carl Fredrik Keyser Herlofsen
Kundeansvarlig

I 25 år har vi

  • Sørget for at boligselger har fått profesjonell bistand fra oss og eiendomsmegler om boligselgerforsikring.
  • Opparbeidet kompetanse og erfaring i lover og regler som gjelder for salg av bolig.
  • Bygget sterke relasjoner med eiendomsmeglere og satt stor pris på at de har kontinuerlig utfordret oss til å bli bedre.
  • Bidratt til at 500.000 boligsalg har gått smertefritt og bistått 100.000 boligselgere der det ikke har gått så bra.

I løpet av alle disse årene har mange tilbydere kommet og gått, risikogivere har trukket seg ut, det har vært endringer i lovverket, finanskrise og skjeggkreproblematikk, men Söderberg & Partners har sammen med Claims Link i hele perioden sørget for at megleren har hatt et godt produkt å tilby til sine kunder.

Boligselgerforsikringen gjør at vi som meglere fremstår som kompetente ovenfor kundene våres, og det føles ekstra trygt å kunne tilby den mest helomfattende dekningen i hele markedet.
Moshin Ali
AVDELINGSLEDER / EIENDOMSMEGLER

Vi er boligselger­forsikring

Som eneste aktør har vi vært med fra starten.

60 advokater og jurister. 9000 skadesaker i året. 16 saker for Høyesterett. 500.000 boligsalg – bistått over 100.000 selgere. Sammen med eiendomsmeglerne skapt trygghet for både selger og kjøper. Vi er originalen. Med erfaring og innovasjon skal vi være tilstede for dere også i fremtiden. 

Fra første øyeblikk ble jeg møtt med tillit og vennlighet, og også profesjonalitet fra Claims Link. Det var til stor hjelp hele veien, og ikke minst det at tilgjengeligheten var så god.
Ivar Kjøll
Hytteselger