Depositums­garanti

Dersom leieforholdet er ferdig og du som utleier har et krav rettet mot leietaker, kan du melde ditt krav mot leietaker her. For å melde kravet må du ha leiekontrakt og garantidokumentet tilgjengelig digitalt. Om du har spørsmål når det gjelder innmelding av ditt krav kan du kontakte Claims Link AS på telefon: 67 83 51 30 eller mail: leiegaranti@claimslink.no