Boligselger­forsikring

Vi i Claims Link har lengst erfaring med behandling av kjøpers krav til en boligselger som har tegnet boligselgerforsikring.

Effektivt skadeoppgjør

Som selger er du ansvarlig for skjulte feil og mangler i fem år etter at boligen er solgt.

Claims Link er det selskapet som har lengst erfaring med behandling av krav under boligselgerforsikring i Norge.

Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven.

Som selger kan du bli ansvarlig for skjulte feil og mangler i fem år etter at boligen er solgt. Forsikringen dekker juridisk bistand til deg som selger, og som utgangspunkt ditt økonomiske ansvar ovenfor kjøper som følge av en eventuell mangel.

Med stor faglig tyngde sørger Claims Link for å behandle reklamasjonene på en effektiv, profesjonell og kompetent måte.