Jeg har båtforsikring

Her kan du melde skade skade på nett eller telefon.

Skaden har skjedd - hva nå?

  • Sørg for å sikre båten og gjør alle forhåndsregler for å minske skaden.
  • Har båten vært utsatt for synking der motor og annet teknisk utstyr har vært under vann, sikre båten og vent med heving til du har avtalt med verksted som kan starte konserveringsarbeider.
  • Finn nærmeste egnede verksted og få reparatør til å finne årsak og omfang på skade og hva det vil koste å reparere. Prisoverslaget må verkstedet sende per e-post.
  • Ved tyveri, innbrudd eller hærverk må dette meldes til Politiet.
  • Ta vare på og send inn alle bilag for utlegg, f.eks. bergningskostnader, kranløft e.l.

Reparasjon MÅ IKKE igangsettes før videre fremdrift er godkjent av forsikringsselskapet!

Forsikringsselskapet avgjør om det skal benyttes takstmann. Ta kontakt med verkstedet for å avtale befaring og videre oppfølgning, evt. i samarbeid med eier av båten.

Når skaden er godkjent og arbeidet utført, skal kopi av faktura, stilet i eiers navn, sendes oss. Eier betaler egenandel direkte til verkstedet, resten overfører forsikringsselskapet direkte til verkstedet.

Kontakt oss underveis dersom du lurer på noe eller trenger bistand i forbindelse med skadeoppgjøret.

Vi representerer deg, ikke forsikringsselskapet!

Meld skade

Her kan du fylle ut skademeldingsskjema på nett.
Til skademeldingsskjema