Jeg har kjøpt bolig

Dersom du oppdager feil eller mangler etter kjøp av bolig, bør du melde saken til din boligkjøperforsikring eller til selgers boligselgerforsikring. Selger kan være ansvarlig for skjulte feil og mangler i fem år etter overtakelse.

Jeg har boligkjøperforsikring

Har du har tegnet boligkjøperforsikring og ønsker å melde et krav, må kravet meldes til det selskapet der du kjøpte forsikringen.  Du skal ikke benytte dette skjemaet.

Er du i tvil om hvilket selskap som er riktig, finn frem din forsikringspolise eller ta kontakt med eiendomsmegleren du kjøpte boligen av.

Jeg har ikke boligkjøperforsikring

Dersom du ikke har tegnet boligkjøperforsikring, men selger har tegnet boligselgerforsikring, kan du reklamere direkte til Claims Link som representerer selger. 

Benytt skjemaet under for å melde krav.

Slik reklamerer du

1. Viktig å vite

Du henvender deg nå til Claims Link som er oppgjørsselskap for boligselgerforsikringen.

Vi i Claims Link behandler din reklamasjon, og vurderer om du har krav på prisavslag/erstatning.

Det gjøres oppmerksom på at en reklamasjon må fremsettes innen 2-3 md fra man oppdaget eller burde oppdaget forholdet

2. Forbered deg

For at vi skal kunne behandle din sak, er det viktig at all dokumentasjon om boligen oversendes.

Det vi trenger er følgende:

  • Salgsoppgave (inkl. tilstandsrapport og egenerklæringsskjema)
  • Signert kjøpekontrakt
  • Overtagelsesprotokoll

Salgsdokumentasjon kan innhentes fra Eiendomsmegler.

Det kan bli nødvendig å be deg om ytterligere dokumentasjon som f.eks. bilder, skaderapport e.l. Dokumentasjonen sendes til oss, når saksbehandler tar kontakt med deg for å gjennomgå saken

3. Fyll ut skjema

Skjemaet finner du under.

4. Bekreftelse

Når du har klikket på "Send" knappen, vil du motta en e-post med bekreftelse på innsendt skademelding.

Skademelding for boligkjøper

Jeg har oppdaget feil og mangler ved eiendommen/boligen jeg har kjøpt, og vil reklamere. Innen kort tid etter du har sendt inn dette skjemaet vil du få en bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse og at den er under behandling. Du vil deretter motta en e-post med vårt saksnummer og mer informasjon om den videre saksgangen via e-post.

Om boligkjøper

Om eiendommen

Om selger

Om saken

Ta med alle bygningsdeler dersom det er flere.

Skriv inn en dato på formatet DD/MM/ÅÅÅÅ.

Beskriv saken for samtlige bygningsdeler dersom det reklameres over flere ting.

Skriv inn årstall eller periode