Renault

"RBI ønsket profesjonell bistand til å koordinere skader på nybil ved båttransport, samt melde og følge opp erstatningskrav mot ansvarlig forsikringsselskap, da dette var noe som tok mye tid for oss. Gjennom vår kontakt i Söderberg & Partners kom vi i dialog med Claims Link som tilbød seg å hjelpe oss med denne jobben. Claims Link etablerte raskt en egen skademodul tilpasset våre skader, og utarbeidet gode og effektive rutiner. Vi opplever samarbeidet med Claims Link som svært godt. De ivaretar våre interesser og viser meget god forståelse for vår bransje og våre prosesser. Claims Link har med sin gode struktur og kompetanse sørget for at RBI har fått dekket inn relevante erstatningskrav fra ansvarlig selskap.

I tillegg til gode og effektive prosesser med skadebehandlingen, håndterer Claims Link også betalingen av faktura for skadeoppretting, hvilket innebærer en avlastning for vår regnskapsfunksjon." 

- Svein-Erik Pedersen, Logistikksjef konsern/Supply Chain Manager

Boligselgerforsikring

For to år siden solgte Ivar Kjøll familiens fritidsbolig. – At jeg ett år senere skulle bli beskyldt for å tilbakeholde opplysninger og saksøkt av kjøper – var en stor belastning. Heldigvis hadde jeg, etter råd fra eiendomsmegleren, kjøpt Boligselgerforsikring.

Se filmen og hør hans historie under.