Våre visjoner og verdier

Vår visjon er å jobbe proaktivt for deg i dag slik at du kan få en rikere og tryggere hverdag i fremtiden. Sammen med våre verdier skal de bidra til å heve kvaliteten på tjenestene vi leverer til våre kunder.

Verdier for fremtiden

Alle våre kundeforhold er basert på tillit. For å beholde tilliten er det vesentlig at alle ansatte forstår og deler våre verdier og perspektiver på hvordan vi skal fremstå og hvordan vi skal behandle folk rundt oss.

Det er vår uredde holdning og ansvar overfor kunden som har skapt kulturen vi har i dag. Det er våre ansatte som har definert våre verdier, verdiene som understøtter vår kultur.

I Claims Link er vi:

  • Brave
  • Responsible
  • Helpful
  • Driven