Fiktiv rettsak/prosedyrekonkonkurranse
Faglig utvikling for våre ansatte

31 jan. 2024
I Claims Link jobber vi kontinuerlig med faglig utvikling. Som et ledd i dette arrangerer vi og deltar på Mock Trial for å trene på rettslige argumentasjon, samarbeid og opprettholde gode relasjoner.

Mock Trial 

Vi deltok på Mock Trial hos Crawford, som representerer mange boligkjøpere. Tusen takk til alle som bidro i ulike roller med supert engasjement både faglig og sosialt.