I gang med Tvisterådet

24 jun. 2024
Sammen med Advokatfirmaet Solver er vi gang med Tvisterådet, tidligere kalt Ekspertdomstolen.
Elisabeth Danielsen Bogen
Elisabeth Danielsen Bogen 
Administrerende direktør / CEO

Tvisterådet er et spesialisert tvisteløsningsorgan. Hovedformålet er spesialisert behandling av boligtvister gjennomført så effektivt som mulig.  
  
Tvisterådet ledes av felles oppnevnte ekspertrådgivere for en habil behandling av mangelssaker. Hittil har Harald Benestad Anderssen, professor i rettsvitenskap på BI, administrert Tvisterådet og avgitt råd til partene. Benestad Anderssen har lang erfaring fra ulike nemndsutvalg, fra domstolen, og har doktoravhandling om avhendingsloven.  
  
Erfaringene så langt fra partene er svært gode. De får fremlagt sin side av saken, og opplever å bli tatt på alvor. Sakene blir forberedt og spisset fra begge parter slik at ekspertrådgiveren får et godt grunnlag for sin vurdering.  
  
Vi har tro på at Tvisterådet vil være et viktig forum for å få løst boligtvister mer effektivt, som et alternativ til kostbare og tidkrevende prosesser i rettsapparatet og nemndbehandling.