Prosedyrekonkurranse

27 jun. 2023
Advokater fra Claims Link Prosedyreteam veileder et av lagene i prosedyrekonkurransen, som arrangeres av Juristforeningens fagstyre ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Innblikk i prosedyreadvokaters hverdag

Konkurransen gir studentene et innblikk i prosedyreadvokaters hverdag og tester studentenes juridiske ferdigheter. Konkurransens muntlige runder finner sted i tidsrommet 16. mars til finalen 7. april. Første runde i retten er 16. og 17. mars. Dommere er fra tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.

Våre egne advokater

I år er det advokatene Martin Nymoen og Ingrid Elizabeth Johnsen fra Claims Link som veileder i konkurransen. Veilederne skal hjelpe til med å legge opp prosedyren og bistå med generelle råd for å føre en rettssak.

Les mer om konkurransen her