Overlykkelig over å ha tegnet Boligselgerforsikring

28 jun. 2023
Da Arne Karsten Bugge solgte hytta si i Skjeberg, hadde den vært i familiens eie i en årrekke. Han hadde aldri trodd at salget av hytta skulle ende med reklamasjoner og konflikt med kjøperne.

- Dette har vært en stor belastning for familien, og saken har hengt over oss i 1,5 år, sier Arne Karsten Bugge. - Det var derfor en stor lettelse for oss når det til slutt ble inngått forlik i saken. Nå er vi veldig fornøyde med løsningen, og det har vær en stor lettelse for oss at boligselgerforsikringen har håndtert saken på våre vegne.

Saken

På eiendommen var det opprinnelig oppført en eldre hytte fra 1952. Denne ble revet, og i 2010 ble det bygget en ny hytte. Bugge solgte denne via eiendomsmegler i 2021 for kr 6 350 000. Rett etter overtagelse begynte kjøper å reklamere på flere feil og mangler de oppdaget, bl.a. en rekke lovlighetsmangler. Dette endte med at kommunen opprettet tilsynssak. I det vedtatte pålegget fra kommunen stod det at hytta var bygd både for stor og for høy. I tillegg er det ifølge kommunen ytterligere seks ulovligheter på eiendommen.

Selger Arne Karsten Bugge kjente seg ikke igjen i de reklamerte forhold, og de ulovlighetene som ble påpekt av kommunen var ukjente for ham. Hytta ble bygget og levert nøkkelferdig til dem fra en utbygger i 2010.

Løsning

Det ble før jul 2022 inngått en minnelig løsning mellom partene, saken ble forlikt uten behandling i tingretten. Denne innebar at boligselgerforsikringen Arne Karsen Bugge tegnet overtok hjemmelen til hytta.

Klar anbefaling til andre som skal selge bolig eller fritidseiendom

- Hvis du skal du selge bolig eller hytte, anbefaler jeg å bruke en profesjonell og anerkjent eiendomsmegler, og sørge for å tegne boligselgerforsikring hos en seriøs aktør, sier Bugge.

- Jeg tenkte først at en slik forsikring trengte jeg ikke, og ble også betenkt når jeg så at det kostet kr 32 000,-.  Når er jeg overlykkelig over at jeg sa ja til å tegne Boligselgerforsikring. Skadeoppgjørsselskapet Claims Link har vært meget dyktige og profesjonelle. De har fulgt opp saken tett, og vi har hatt en veldig god dialog underveis i prosessen, avslutter Bugge.