Bli bedre kjent med vår CEO

6 jan. 2023
Vi har snakket med vår administrerende direktør. Les intervjuet og bli bedre kjent med Elisabeth Danielsen Bogen (48).

Kan du si litt kort om din bakgrunn i selskapet?

Jeg har jobbet her siden 2007, startet som advokatfullmektig og fikk advokatbevilling i 2009. Siden 2012 har jeg også hatt ulike lederroller innenfor skade, teknisk, ansvar og prosess, og det siste halvannet året har jeg vært operativ leder.

Hva tenker du er dine største styrker når det gjelder å lede Claims Link?

Jeg tror det er en stor fordel at jeg kjenner selskapet og forretningsområdet så godt. 16 år og ulike roller gjør at jeg har god innsikt i alle ledd av forretningen, og i hva som er viktig for at vi skal vokse og utvikle oss videre.

Det blir kjempespennende! Selvfølgelig er det mye nytt og mange utfordrende oppgaver, men jeg føler stor trygghet i å kjenne organisasjonen så godt. Som operativ leder har jeg allerede fått erfaring med mange av oppgavene og ansvaret som venter.

Hva vil være dine målsettinger og fokusområder fremover?

Det siste året har vi gjennomført et stort prosjekt der vi har gjennomgått hele skadeoppgjørsprosessen. Vi har innhentet innsikt internt og eksternt, og har som følge av dette allerede gjort en del endringer. Målet har vært å gi enda bedre kundeopplevelser til de som er involvert i våre skadesaker, og ikke minst å ha fornøyde medarbeidere. Vi har funnet flere konkrete tiltak som vi nå jobber videre med å innføre.

Claims Link har alltid vært kjent for å ha et veldig godt arbeidsmiljø, vi får gode tilbakemeldinger fra våre ansatte om at de trives, utvikler seg og har det gøy på jobben. Som alle andre, fikk vi også utfordringer med arbeidsmiljøet under pandemien. Vi har derfor jobbet veldig bevist med miljøet det siste året, og har nå fått klare tilbakemeldinger på at vi har fått tilbake det «fantastiske» arbeidsmiljøet vi har vært kjent for.

Som den klart største aktøren innenfor boligselgerforsikring i Norge har vi utviklet et stort fagmiljø med nærmere 80 ansatte på skadeoppgjør, herav ca 60 jurister og advokater. Vi ser nå at vi i større grad enn tidligere tiltrekker oss mer erfarne medarbeidere som ønsker å være en del av vårt sterke fagmiljø. Det er veldig gøy, og ikke minst bidrar det til å styrke alle ledd i organisasjonen. Claims Link er, og skal være, en kompetansebedrift. Fokuset må være å videreutvikle kompetanse både i forhold til de tjenestene vi leverer, men også i forhold til fagmiljøet internt. Det bygger videre på vårt største konkurransefortrinn som det ledende uavhengige skadeoppgjørsselskapet i Norge.

Oppsummert ønsker jeg å sørge for at selskapet vokser, at vi videreutvikler oss både digitalt og personlig, og ikke minst at vi leverer gode kundeopplevelser og er et sted hvor ansatte trives.

Hva er viktig for deg for å lykkes i rollen?

Sette av tid til å løfte blikket fra det operative og gi rom for å være mer kreativ og finne nye muligheter for selskapet sammen med Söderberg & Partners. Det å skape nye roller og arbeidsoppgaver for Claims Link gjennom ny business fra meglerforretningen er viktig for at selskapet skal få «flere bein å stå på» og utvikle seg videre.

Båtprogrammet vårt er et godt eksempel på at vi kan starte med skadeoppgjør på flere områder. I denne prosessen var jeg selv en aktiv deltaker, og samarbeidet tett med båtavdelingen og meglerteamet til Söderberg & Partners får å plassere og utvikle båtskadeoppgjøret i Claims Link. Slike prosjekter skal vi ha mer av i tiden fremover!

Jeg vil også fokusere på at vi skal levere enda bedre kundeopplevelser. Vi har innhentet mye innsikt fra våre kunder og samarbeidspartnere, og vi ser at vi scorer veldig bra på våre KTI-undersøkelser mot boligselgerne. Det må vi ta med oss inn i arbeidet mot alle involverte i våre skadesaker. Spesielt når det gjelder boligkjøpernes forhold til oss har vi et utviklingspotensial. Her handler det mye om å gi raskere tilbakemeldinger, og å være tydeligere og enklere i kommunikasjonen. Vi skal levere best mulig for alle som er i kontakt med oss på en eller annen måte.

Til slutt vil jeg si at den viktigste faktoren for å lykkes er alle de dyktige kollegaene jeg har både i Claims Link og i resten av Söderberg & Partners. Jeg gleder meg veldig til å videreutvikle selskapet sammen med dem!