10 år i 2022
Hørt om Son-Seminaret?

9 feb. 2023
Hvert år arrangerer Claims Link, i samarbeid med Advokatfirmaet RIISA, et todagers fagkurs på Son Spa – derav navnet Son-seminaret. I mai 2022 feiret vi 10-års jubileum!

Son-seminaret er er en årlig sosial møteplass og «happening» for advokater, eiendomsmeglere og takstmenn som arbeider med fast eiendom. Her får du faglig påfyll av erfarne bransjefolk i nydelige og maritime omgivelser. Seminaret er godkjent som etterutdanning, både for advokater og eiendomsmeglere.

Spennende temaer

Med 25 års erfaring kjenner vi godt til hvilke temaer som er aktuelle og interessante, og som oftest skaper en del drøftelser mellom kjøper og selger. Det er ulike temaer som tas opp på hvert seminar, i fjor var naturligvis endringene i avhendingsloven i fokus. Seminaret avsluttes alltid med en gjennomgang av siste års rettspraksis, hvor det særlig blir lagt vekt på avgjørelser av prinsipiell betydning.

Dyktige foredragsholdere med lang erfaring og faglig tyngde, og et engasjert og faglig sterkt publikum, gjør Son-seminaret til et populært kurs for alle som jobber med rettsforhold innen fast eiendom.