Bekreftelse på innmeldt sak

En kopi av ditt utfylte skjema er sendt til din e-postadresse.

Takk for henvendelsen

En av våre saksbehandlere vil nå gjennomgå saken, og snarest ta kontakt med deg.

Når forholdet er tilstrekkelig dokumentert, vil vi vurdere om det foreligger en mangel etter avhendingsloven. Vi vil oversende vår vurdering til deg så snart denne er klar.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at forholdet ikke må utbedres før vi har tatt stilling til saken. Utbedring av forholdet kan føre til at du mister muligheten til å fremme et krav mot selger. Det er imidlertid viktig at det igangsettes skadebegrensende tiltak.

Saksbehandlingstiden kan variere avhengig av type sak og kompleksitet.

Har du spørsmål ta kontakt med oss!