Den initiativrike kollegaen

Odin har markert seg som han som tar initiativ til sosiale sammenkomster på kontoret. Han er blid, kjapp i replikken og alltid villig til å reflektere over og drøfte nye problemstillinger med kollegaer. Når Odin ikke er på jobb finner du ham enten på vei opp en fjelltopp eller ute og tar en øl med venner. Vi har tatt en prat med ham om hvordan det er å jobbe hos oss.

Alder: 29 år
Studiested: Universitetet i Bergen
Fartstid i Claims Link: 1 år 
Stilling: Advokatfullmektig 

Hvordan har du opplevd å bli mottatt i Claims Link?

Siden kollegaene mine tok meg inn i varmen fra første dag, har jeg ikke følt på å være nyansatt. Folk tar seg lite høytidelig og jeg opplever å bli godt ivaretatt både som kollega og venn. I tillegg skaper den flate strukturen en helt unik sparringskultur på tvers av avdelinger og nivåer i selskapet. Når vi i tillegg har et faglig sterkt miljø, er det gøy å oppleve den faglige utviklingen.

Hvordan opplever du utviklingsmulighetene i selskapet?

Fra starten har jeg opplevd stor grad av tillit til at jeg klarer å gjennomføre de utfordringene som dukker opp i arbeidshverdagen. Selv om dette noen ganger kan oppleves litt skummelt, gjør den gode sparringskulturen det enkelt å huke tak i kollegaer for å få avklaringer eller nye øyne på vurderingene en står overfor. Siden arbeidshverdagen min er preget av relativt spesialisert bransje, opplever jeg at jeg ganske raskt har fått en god forståelse for både det rettslige og tekniske. Dette gir en unik mulighet til å bygge seg opp en spisskompetanse som enkelt overføres til andre rettsområder. Når mine ledere også har et sterkt fokus på en tilpasset progresjon hos den enkelte, skaper dette gode utviklingsmuligheter jeg tror mange kan være misunnelig på.

Hva er mest spennende med arbeidshverdagen?

Hver dag gleder jeg meg til å utfordre og bli utfordret av mine kollegaer, både faglig og med tanke på personlig utvikling. Også er det selvfølgelig gøy når vi drar på turer eller tar noen øl.