Fra forsikring til skadeoppgjør

Henrik har jobbet innen forsikring siden 2011 og begynte hos Claims Link i juli 2019. Hvordan har hans reise hos oss vært så langt?

Stilling: Senior saksbehandler

Kan du fortelle oss litt om reisen din i Claims Link så langt?

- Jeg har jobbet innen forsikring siden 2011 og begynte hos Claims Link i juli 2019. Her fikk jeg god og effektiv opplæring hvor det i startfasen var fokus på behandling av relativt «enkle» reklamasjonssaker. Videre fikk jeg tillit og raskt mer ansvar til å behandle større og komplekse reklamasjoner hvor kjøpers krav også øker. Jeg har fått god trening i å håndtere mye forskjellig dokumentasjon fra kjøpersiden som f.eks. en reklamasjonsrapport. Det skal foretas en rettslig vurdering av kjøpers krav, om det foreligger en mangel etter avhendingslovens bestemmelser og om kjøper har krav på prisavslag. I noen tilfeller krever kjøper også heving av boligkjøpet.

Etter 2,5 år i selskapet har jeg opparbeidet meg mye kunnskap og erfaring innen boligselgerforsikring, i tillegg til å ha over 10 år i forsikringsbransjen fikk jeg tildelt tittelen «Senior saksbehandler».