Skip to main content Skip to main navigation

Vi er et uavhengig skadeoppgjorsselskap

En upartisk vurdering av skadekravet

Vi i Claims Link er som uavhengig skade- oppgjørsselskap et upartisk mellomledd mellom forsikringsgiver og forsikringstager. Dette sikrer forsikringstager en uavhengig og upartisk vurdering av skadekravet.


Vi har lang erfaring og solid kompetanse på skadebehandling og skadeoppgjør

Vi er det selskapet i Norge som har lengst erfaring med å behandle mangelsaker knyttet til boligselgerforsikring.

I tillegg skadebehandler vi også leiegaranti, yrkesskade og eiendom/eiendeler på vegne av nasjonale og internasjonale forsikringsselskap.

Har du spørsmål
eller trenger hjelp?
Ring oss på telefon:
67 83 51 30

 

 

Fordeler for forsikringsselskapet

Claims Link fokuserer kontinuerlig på de sakene vi har til behandling. Vi har strenge krav til svartid, servicestandard og tilgjengelighet.

 

 

 

Raskt, effektivt og riktigt skadeoppgjør

HVORDAN:

  • Vi har lang erfaring og spesialkompetanse. Blant annet er vi det selskapet i Norge som har lengst erfaring med vurdering av mangelsaker i henhold til avhendingsloven.
  • Vi har et moderne og effektivt skadesystem som sikrer fullelektronisk skadebehandling.
  • Vi får tilbakemeldinger fra kundene våre gjennom løpende undersøkelser. Slik kan vi til enhver tid justere saksbehandlingen vår til det beste for kundene.
  • Vi måler interne svartider og rapporterer disse til oppdragsgiverne våre. Det er viktig for oss å være faktaorienterte i kommunikasjonen med kundene.

Claims Link er et selvstendig skadeoppgjørsselskap som, uavhengig av oppdragsgiver, leverer raskt og effektivt skadeoppgjør.

Vi er nøyaktige og grundige i alt vi foretar oss

Våre kvalitetskrav

En stor og viktig del av vår jobb er å avdekke fakta i saken og fremskaffe riktig dokumentasjon. Et ledd i dette er å ha en mest mulig direkte og muntlig dialog med våre kunder.

Dialog med begge parter

Selv om vi representerer en part i et forsikringsoppgjør, definerer vi begge parter som våre kunder. For å få til gode løsninger vil vi ha en god dialog med alle involverte i saken.
Vår erfaring er at dette gir bedre og raskere løsninger.

Vi er oppdatert og fremtidsrettet

Våre IT-systemer er basert på en moderne Microsoft-plattform. Dette sikrer en kontinuerlig videreutvikling og modernisering av våre skadeprosesser.