Skip to main content Skip to main navigation

Vi er et uavhengig skadeoppgjørsselskap

En upartisk vurdering av skadekravet

Vi i Claims Link er som uavhengig skadeoppgjørsselskap et upartisk mellomledd mellom forsikringsgiver og forsikringstager. Dette sikrer forsikringstager en uavhengig og upartisk vurdering av skadekravet.


Vi har lang erfaring og solid kompetanse på skadebehandling og skadeoppgjør

Vi er det selskapet i Norge som har lengst erfaring med å behandle mangelsaker knyttet til boligselgerforsikring.

I tillegg skadebehandler vi også leiegaranti, yrkesskade og eiendom/eiendeler på vegne av nasjonale og internasjonale forsikringsselskap.

Har du spørsmål
eller trenger hjelp?
Ring oss på telefon:
67 83 51 30