Skip to main content Skip to main navigation

Skadeprogrammer

Transportskader

I samarbeid med Claims Link i Sverige bistår vi Renault Bil Import med behandling av skader på nybil som oppstår i forbindelse med båttransport med levering til havn i Drammen. Vi sørger for å koordinere og følge opp at skaden på bilen blir reparert før den sendes videre til bilforhandler for salg, samt innhenter ekstern takstmann på storskader. Vårt arbeid inkluderer også kontroll og betaling av reparasjonsfaktura for Renault. I tillegg sørger Claims Link for å melde, og følge opp erstatningskrav for de påførte skader videre til ansvarlig forsikringsselskap innen pålagte frister. Med lang og god erfaring av transportskader sørger Claims Link for en effektiv og strukturert håndtering av skadene.

Sakene behandles i skadeprogram spesielt tilpasset for transportskader.

Motorskade

Buss og transport

Claims Link foretar full skadebehandling for større bedrifter innenfor bransjene buss og transport. Skadebehandlingen utføres både på ansvar og kasko, under kundens avtalte egenandel. Vi har utviklet et skreddersydd, elektronisk skadesystem, som enkelt kan tilpasses den enkelte kundes behov.

Vi bidrar med skadeforebyggende arbeid for våre kunder med mål om redusert skadekostnad. Dette gjøres blant annet i form av kurs og økt innsikt i skadesakene.