Skip to main content Skip to main navigation

Vi är ett oberoende skaderegleringsföretag

Som ett oberoende skaderegleringsbolag är vi på Claims Link en opartisk mellanhand mellan försäkringsgivare och försäkringstagare. Vi erbjuder alltid en oberoende och opartisk bedömning av inkomna skadeanmälningar vilket är en trygghet för dig som försäkringstagare. Vi har lång erfarenhet och solid kompetens inom skadehantering och vi erbjuder individuella lösningar

 

Har du frågor eller behöver hjälp?
Ring oss på telefonnummer:
08-501 115 17