Skip to main content Skip to main navigation

Transportörsansvar och ansvar

Önskar du hjälp med hantering och reglering av gods- och ansvarsärenden?
Kontakta oss, vi samarbetar med åkerier, speditörer och företag.

Vi utreder reklamationer åt åkerier
och flyttserviceföretag av såväl godsskador
som ansvarskador.

 

Vi sköter kontakten med alla inblandade parter i ett skadeärende, anmäler ärendet till försäkringsbolaget vid behov och ser till att hålla skadekostnaderna nere. Snabba och korrekta uppgörelser ger nöjda kunder och säkerställer ett gott rykte. Våra effektiva rutiner sparar åkerierna värdefull arbetstid vilket avlastar organisationen.

Har du frågor eller
behöver du hjälp?

 

Kontaktperson:

Claims Link Sverige

Telefon:

08-501 115 17

Epost: