Skip to main content Skip to main navigation

Motorskadereglering och administration

Har du ett antal fordon där du önskar hjälp med hantering
av uppkomna skador, kontakt med försäkringsbolag och motpart?
Kontakta oss, vi har ca 100 åkerier och fordonsägare anslutna till våra tjänser.

Vi erbjuder en tjänst specialiserad
på yrkestrafik vars huvudsyfte är att hjälpa
åkerier med intern skadeadministration.


Förarna ringer in och anmäler skador och kan snabbt återgå till arbetet, medan vi skyddar företagens varumärke genom ett professionellt bemötande av skadelidande i snabb anslutning till inträffad skada. Vi sköter kontakten med försäkringsbolag och granskar både krav och ersättning. Genom vår skadestatistik identifieras särskilt riskfyllda moment i organisationen, vilket hjälper våra kunder i arbetet för att minimera riskerna för framtida skador.

Har du frågor eller
behöver du hjälp?

 

Kontaktperson:

Claims Link Sverige

Telefon:

08-501 115 17

Epost: