Skip to main content Skip to main navigation

Mikael Hallsén

Rådgivare Förmögenhetsrådgivning
mikael.hallsen@soderbergpartners.se
+46 8 551 041 08
Stockholm (Mäster Samuelsgatan 20, 10 tr)
Teaser Image (will show up as round):