Skip to main content Skip to main navigation

Johan Sörnäs

Rådgivare Förmögenhetsrådgivning
johan.sornas@humlekapital.se
+46 84073583
Stockholm (Mäster Samuelsgatan 20, 10 tr)
Teaser Image (will show up as round):