Skip to main content Skip to main navigation

Oppgjør Leiegaranti

Vi i Claims Link har lengst erfaring med behandling av kjøpers krav til en boligselger som har tegnet boligselgerforsikring.

 

Oppgjør leiegaranti

Hvis utleier retter et krav mot leietager med leiegaranti, foretar Claims Link et objektivt og sikkert skadeoppgjør.

Som forvalter av leiegarantien vil Claims Link på vegne av utleier fremme kravet og oversende nødvendig dokumentasjon til skadeoppgjørsselskapet.

Dersom all nødvendig dokumentasjon er oversendt, vil behandlingen av kravet skje i løpet av en uke.
Ved spørsmål, ta kontakt med Claims Link på 
67 83 51 30.