Skip to main content Skip to main navigation

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar og engasjement er viktig i Claims Link. Vårt fokus er hovedsakelig på barn og unge. Vi tror at nøkkelen til et vellykket samfunnsansvar er det personlige engasjementet! 

Samarbeid med Kirkens Bymisjon

 

Claims Link er stolt av å være offisiell samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon. Som del av dette samarbeidet har de ansatte vært med på en annerledes byvandring i Oslos gate, bidratt med å arrangere alpindag for barn og unge, skjerfaksjon, næringslivsdugnad og bøssebæredugnad under TV-aksjonen.

Samarbeidet gir de ansatte i Claims Link et annerledes perspektiv og en mulighet for å gi noe tilbake til samfunnet.