Skip to main content Skip to main navigation
Uavhengig skadeoppgjør

Claims Link

Enkelt, nytenkende og effektivt skadeoppgjør

Claims Link har som sin viktigste oppgave er å behandle skader på vegne av sine oppdragsgivere, som i all hovedsak er internasjonale forsikringsselskaper. Vi er ikke et forsikringsselskap, men et skadeoppgjørsselskap. Claims Link er et uavhengig ledd mellom forsikringsselskapet og forsikringstakeren som sørger for en upartisk vurdering av skadekravet. Det er derfor vi kaller oss et uavhengig skadeoppgjørsselskap. Vi er tilsluttet rådgivningshuset Söderberg & Partners som du kan lese mer om her. 

Claims Link kan håndtere hele skadeoppgjøret, fra å ta imot forsikringskravet til saken er avsluttet og utbetalt. Vi har et team av advokater som håndterer saker for domstolene dersom det skulle bli nødvendig. 

Vi er det selskapet i Norge som har lengst erfaring og kunnskap når det gjelder vurdering av mangelsaker i henhold til avhendingsloven (relatert til boligselgerforsikring). Vi utfører skadeoppgjør for ulike boligselgerforsikringsselskap. 

Claims Link behandler årlig ca. 10 000 krav og 300 stevninger. Vi har ulike team som jobber med saksbehandling, skadetaksering, regress og saker for domstolene, alle med spesialiserte og kompetente medarbeidere. 

I tillegg til boligselgerforsikring skadebehandler vi også skader innen leiegaranti, entreprenørgaranti, båt, bilskader, transportskader, profesjonsansvar for revisor og eiendomsmegler, ulike personprodukter og property. 

Våre mål er å jobbe selvstendig, effektivt og med høy grad av integritet og full transparens. Som kunde skal du forstå hvordan vi er kommet frem til en avgjørelse. Vi skal ivareta forsikringstakernes interesser, men samtidig utvise respekt overfor deres motparter. 

Beslutninger skal være forankret i selskapets visjon og grunnverdier: 

     ✔ MODIG
     ✔ BANEBRYTENDE
     ✔ ANSVARSFULL
     ✔ IMØTEKOMMENDE

En høy etisk standard ligger til grunn for alle beslutninger og valg som forsikringsselskapene foretar, basert på våre anbefalinger. Beslutninger skal baseres på fakta, og dette har vi gode måleverktøy for. Vi tilstreber alltid en høy kvalitet i alle leveranser, og er ydmyke nok til å lære av de aller beste. 

Vårt internkontrollsystem benyttes aktivt og oppdateres løpende. Vi bruker internkontrollen til å lære av våre feil, minimere risikoen for at samme feil skjer igjen og bevisstgjøre alle ansatte på vårt risikobilde. 

Vil du vite mer?

Kontakt oss på telefon eller på e-post

Antall ansatte

70

Stevninger per år

300

Saker per år

180000