Skip to main content Skip to main navigation
Uavhengig skadeoppgjør

Claims Link

Enkelt, nytenkende og effektivt skadeoppgjør

Claims Link er et uavhengig skadeoppgjørsselskap og en kunnskapsbedrift. Vi er tilsluttet rådgivningshuset Söderberg & Partners. Söderberg & Partners er en av Nordens ledende rådgivere og formidlere av forsikringer og finansielle produkter, og har siden oppstarten i 2004 kunnet notere en årlig vekst som er av de sterkeste i markedet.

Selskapet har over 2 200 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Luxembourg og Nederland. I Norge er det ca. 220 ansatte. At vi er en del av Söderberg & Partners, gir deg som kunde en rekke fordeler med hensyn til produkt- og tjenestetilbud. Våre kunder er både forsikringsselskap, bedrifter og private kunder.

Selskapet sin viktigste oppgave er å behandle skader på vegne av sine oppdragsgivere, som i all hovedsak er internasjonale forsikringsselskaper. Vi er det selskapet i Norge som har lengst erfaring og kunnskap når det gjelder vurdering av mangelsaker i henhold til avhendingsloven (relatert til boligselgerforsikring). Vi utfører skadeoppgjør for ulike boligselgerforsikringsselskap.

Claims Link behandler årlig ca. 6 000 krav og 300 stevninger. Vi har også egne regress, takst- og prosedyreteam med spesialiserte og kompetente medarbeidere.

I tillegg til boligselgerforsikring skadebehandler vi også skader innen leiegaranti, båt, ulike personprodukter og property.

Våre mål er å jobbe selvstendig, effektivt og med høy grad av integritet og full transparens. Som kunde skal du forstå hvordan vi er kommet frem til en avgjørelse. Vi skal ivareta forsikringstakernes interesser, men samtidig utvise respekt overfor deres motparter.

Beslutninger skal være forankret i selskapets visjon og grunnverdier:

  • Modig
  • Banebrytende
  • Ansvarsfull
  • Imøtekommende

En høy etisk standard ligger til grunn for alle beslutninger og valg som forsikringsselskapene foretar, basert på våre anbefalinger. Beslutninger skal baseres på fakta, og dette har vi gode måleverktøy for. Vi tilstreber alltid en høy kvalitet i alle leveranser, og er ydmyke nok til å lære av de aller beste.

Vårt internkontrollsystem benyttes aktivt og oppdateres løpende. Vi bruker internkontrollen til å lære av våre feil, minimere risikoen for at samme feil skjer igjen og bevisstgjøre alle ansatte på vårt risikobilde.

Vil du vite mer? Kontakt oss på 67 83 51 30 eller per e-mail post@claimslink.no