Skip to main content Skip to main navigation

Kjøpers krav får en juridisk vurdering

  • Det du ser på visning, er det du får
  • Forventninger må tilpasses ut ifra eiendommens alder og tilstand ved visningstidspunktet
  • Kjøper av eiendommen overtar risikoen for eventuelt skjulte feil og mangler

Dette forutsetter at selger har vært lojal og ikke har holdt tilbake viktig informasjon eller gitt uriktige opplysninger i forkant av kjøpet. I så fall vil dette i seg selv kunne utgjøre rettslig grunnlag for mangel. I alle andre tilfelle benevnes feil som oppdages som «skjulte feil».

Når vil en skjult feil være en mangel?

Vurderingen av hvorvidt en ”skjult feil” innebærer at det foreligger en mangel, er sammensatt og komplisert. I korthet kan man si at det er avviket fra forventbar stand som avgjør. I henhold til loven er det et krav om at dette avviket må være ”vesentlig”. Forventbar stand vurderes i forhold til opplysningene som er gitt i forbindelse med salget, for eksempel boligens alder, standard, kjøpesum osv. Det skal en del til for at eiendommen kan sies å være i ”vesentlig” dårligere stand enn hva man kunne forvente.

De forhold kjøper av eiendommen hevder er mangler ved eiendommen, vil Claims Link foreta en grundig vurdering av, inkludert de byggetekniske vurderinger som kreves for denne vurderingen.

Det betyr at det kun foreligger en mangel når:

  • Selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han/hun kjente, eller måtte kjenne til, og at dette hadde virket inn på avtalen. Jf avhl. § 3-7.
  • Selger har gitt uriktig opplysninger til kjøper, og dette hadde virket inn på avtalen. Jf avhl § 3-8
  • Dersom boligen er i ”vesentlig” dårligere stand enn det man hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum, alder på boligen og forholdene ellers. Jf avhl. § 3-9 2.

Det er viktig å huske at du kjøper en brukt bolig, og du kan derfor ikke bytte ut gammelt med nytt. En boligselgerforsikring dekker ikke vedlikeholdskostnader eller feil som følge av normal elde og slitasje på eiendommen.

Du har ikke krav på erstatning eller prisavslag dersom:

  • Forholdet fremgår av salgsdokumentene.
  • Selger var ukjent med feilen, og eiendommen er ikke i vesentlig dårligere stand enn du burde forvente (ut i fra alder, kjøpesum og øvrig forhold).
  • Feilen er synlig, eller feilen er en konsekvens av en risiko det er opplyst om i salgsdokumentasjonen.
  • Feil på bygningsdeler som må skiftes ut pga. normal elde og slitasje.

KJøpers krav får en juridisk vurdering_hus_1500x600.jpg

Kontakt oss

Telefon: 67 83 51 30
E-post: post@claimslink.no
Eller benytt kontaktskjemaet her.

Claims Link

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her.