Skip to main content Skip to main navigation

Vanlige spørsmål om skade og krav til boligselgerforsikring

Fristen for å reklamere er fastsatt av Høyesterett til senest 2-3 måneder etter at kjøper har eller burde ha oppdaget feilen. Selgers ansvar (og boligselgerforsikringen) gjelder i fem år, men det betyr ikke at kjøper kan avvente reklamasjonen i fem år. Kjøper må alltid reklamere snarest mulig. Reklameres det for sent, kan reklamasjonsretten bortfalle. Det løper således to reklamasjonsfrister, hvorav begge må være overholdt.

Hva er reklamasjonsfristen?

Fristen for å reklamere er fastsatt av Høyesterett til senest 2-3 måneder etter at kjøper har eller burde ha oppdaget feilen. Selgers ansvar (og boligselgerforsikringen) gjelder i fem år, men det betyr ikke at kjøper kan avvente reklamasjonen i fem år.  Kjøper må alltid reklamere snarest mulig. Reklameres det for sent, kan reklamasjonsretten bortfalle. Det løper således to reklamasjonsfrister, hvorav begge må være overholdt.

Hva trenger vi av dokumentasjon?

Selskapet trenger dokumentasjon i form av en rapport/pristilbud fra en sakkyndig. Vi trenger opplysninger om årsak, omfang og eventuelt utbedringskostnader. Det er ikke noe krav at vurderingene kommer fra en takstmann. Det er du som kravstiller som sitter med bevisbyrden, dokumentasjonen må innhentes for egen regning.

Sender selskapet takstmann for å dokumentere mangelen?

Siden det er kravstiller/kjøper som har bevisbyrden, er det også denne parten som må dokumentere mangelen. Er den fremlagte dokumentasjon tilstrekkelig, kan saken behandles på denne bakgrunn. I noen tilfeller finner selskapet det av ulike årsaker nødvendig å rekvirere takst, men dette er ikke noe de plikter.

Hva er saksbehandlingstiden?

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 6-8 uker etter at vi har mottatt alt av nødvendig dokumentasjon for å kunne behandle saken. Dette vil variere fra sak til sak.

Er det en egenandel på boligselgerforsikringen?

Det er selger som har betalt for denne forsikringen, det betyr at du som kjøper ikke betaler noen form for egenandel ved innsendelse av krav.

Kontakt oss

Telefon: 67 83 51 30
E-post: post@claimslink.no
Eller benytt kontaktskjemaet her.

Claims Link

* Obligatoriske felter

Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her.