Skip to main content Skip to main navigation

Team Trondheim

Claims Link

Team Trondheim

Claims Link har siden 2019 hatt eget kontor og skadeteam i trønderhovedstaden, Trondheim. Dette er det eneste kontoret Claims Link har utenfor hovedkontoret på Lysaker. Kontoret har i dag av 10 ansatte, men flere er på vei inn.

Kontoret i Trondheim jobber hovedsakelig med skadebehandling på boligselgerforsikring, men også innenfor områder som; leiegaranti, byggmestergaranti, motorvogn og spesialskade (regress).   

 

«Gjengen i Trondheim beskrives som en pliktoppfyllende, hardtarbeidende og trivelig gjeng. Et spesialisert og faglig sterkt miljø med et raust og inkluderende arbeidsmiljø» - Hanna Forbord Ryjord, Advokatfullmektig, Claims Link avd. Trondheim.

 

Claims Link er tilsluttet og samlokalisert med rådgivningshuset Söderberg & Partners. Selskapene holder til i nyinnflyttede lokaler i Lyngården på Moholt. Totalt på kontoret er det rundt 30 ansatte, bestående av en fin blanding jurister, rådgivere og forsikringsmeglere.