Skip to main content Skip to main navigation

Riktige og raske skadeoppgjør

Fornøyde boligselgere

Riktige og raske skadeoppgjør

25 mars · 2021

I arbeidet med å forbedre og tilpasse våre tjenester, utfører vi løpende kundeundersøkelser. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger vi får. 

Vårt mål er å levere riktige og raske skadeoppgjør. I tillegg jobber vi aktivt for å forbedre vår kommunikasjon. Vi vet at forsikring og skadeoppgjør kan oppleves vanskelig å forstå. 

For å vite om våre kunder er fornøyde med våre tjenester, er det helt avgjørende å spørre dem direkte. Vi har derfor alltid sendt ut kundeundersøkelser. Vi har jobbet tett sammen med profesjonelle aktører som hjelper oss med å formulere åpne spørsmål, for å kvalitetssikre at vi kan stole på resultatene. Vi bruker innsikten vi får til å utvikle våre tjenester videre, og ikke minst forbedre kundeopplevelsene der vi kan.

Vi er veldig glad for at det er mange kunder som tar seg tid til å svare på våre spørsmål (24 %). Det hjelper oss til å bli ennå bedre. Vi er selvsagt også veldig glad for at det er så mange kunder som er fornøyde med jobben vi gjør (NPS på 49!). Det både motiverer og skjerper oss!

sier det er enkelt å komme i kontakt med oss

97%

er fornøyd med hvordan vi har representert dem i saken

86%