Skip to main content Skip to main navigation

Covid - 19

Claims Link er inne i en forholdsvis hektisk periode med mange reklamasjoner og generelle henvendelser.

På grunn av situasjonen med Korona-virus og i tråd med anbefalinger fra offentlige myndigheter, jobber de fleste av våre 70 ansatte nå hjemmefra. Alle har, takket være gode og sikre digitale løsninger, mulighet for å jobbe med både saker, dokumenter og besvare telefoner. Vi har etablert vaktordninger som sikrer at arbeidsprosesser som kun kan løses fra våre kontorer, også blir håndtert.

Vi har per i dag normal ajouritet. Våre ansatte har fått instruks om å henvise til vårt callsenter, som alltid vil være bemannet, i tilfelle de ikke selv har anledning til besvare henvendelser.

Våre takstmenn har fortsatt travle dager og utfører sine oppdrag som vanlig. Det medfører at de drar på besøk hjem til boligeiere som har meldt en sak til Claims Link. De passer selvsagt på at helsemyndighetenes retningslinjer overholdes. Alle befaringer avtales på forhånd og det er selvsagt anledning til å utsette hvis man er mere komfortabel med det.

Også våre prosedyreadvokater er i full sving. Rettssaker gjennomføres nå digitalt. En ny erfaring for de fleste, men vi er glad for å bidra til at ventetiden for å få en sak gjennomført for retten ikke øker.

Claims Links ledelse gjennomfører digitale statusmøter annenhver dag og følger situasjonen tett. Vi har full fokus på å sikre en fortsatt god service, ajouritet og tilgjengelighet for våre kunder.

 

På vegne av Claims Link,
Mille Haslund Mellbye, Nordic Head of Claims

 

Claims Link ledergruppe.jpg