Skip to main content Skip to main navigation
Vi skal være med å teste

Digitale jurister med kunstig intelligens

Forsikringsbransjen blir nå testarena for digitale jurister med kunstig intelligens. Claims Link skal sammen med Elop-selskapet Simplifai og HDI Global Specialty bruke avansert AI-teknologi til å effektivisere og forbedre skadeoppgjør. Prosjektet har fått navnet Digital Jurist og har som målsetting å avlaste jurister fra kjedelig og rutinepreget arbeid i søken etter etablert praksis.

 

Digital jurist

Dette prosjektet er veldig spennende og en videreføring av vårt digitaliseringsarbeid. Vi har allerede en digital medarbeider som mottar og håndterer digitale henvendelser, kontrollerer dokumentasjonskrav, og automatisk registrerer saker i vårt skadesystem. I tillegg utfører den digitale medarbeideren diverse oppgaver som arkivering og registrering av faktura.

Nina_Risvik_Johannessen.jpg
Nina Risvik Johannessen, Prosjektleder hos Claims Link

- Digital Jurist har som mål å automatisere de neste trinnene i saksbehandlingsprosessen. Den digitale juristen vil søke etter likhetstrekk i historiske saker på jakt etter etablert praksis. Målet er at den digitale juristen skal kunne automatisk vurdere nye saker opp mot historiske, og basert på dette, utarbeide et begrunnet forslag til konklusjon i den nye saken. Våre jurister og advokater vil deretter kunne foreta en vurdering av hvilken foreslått konklusjon som skal velges, sier Nina.

Digital Jurist vil også kunne bidra til å forbedre saksbehandlingen vår både når det gjelder kvalitet og effektivitet. Ved å avlaste våre saksbehandlere med en del rutineoppgaver kan det frigjøres mere tid til dialog og oppfølging av våre klienter.

Våre samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom tre aktører, hvor HDI er en av Claims Links største oppdragsgivere innen skadeoppgjør på boligselgerforsikring og båt. Simplifai har som systemleverandør siden 2018 bistått Claims Link i ulike digitaliseringsprosjekter.

- "For HDI Global Specialty vil den digitale juristen tilføre verdi til sluttkundene våre gjennom kortere responstid og en enklere kravprosess," sier Gustaf Mandorf, Digital & Insurtech -koordinator ved HDI Global Specialty SE.

- “Prosjektet vil gi HDI Global Specialty og Claims Link strategiske fordeler gjennom prosesseffektivitet og økt servicekvalitet. Prosjektet vil også resultere i en betydelig reduksjon i bruk av papir, i tråd med selskapenes miljømål. For Simplifai vil prosjektet lette fangst av en stor andel av markedet for automatisering av kompleks saksbehandling internasjonalt og beskytte den posisjonen over tid, ” sier Bård Myrstad, VP i Simplifai.

Støtte fra Innovasjon Norge

Det avanserte AI-prosjektet har fått 3,9 millioner kroner av Innovasjon Norge og skal testes i forsikringsbransjen på grunn av tilgang til et stort volum data, som kunstig intelligens behøver. Prosjektet vil vare i 15 måneder.

Digital Jurist_avtale2.jpg