Skip to main content Skip to main navigation

Høyesterett_arne meidell.jpg

Dom fra Høyesterett

I februar prosederte vår egen Høyesterettsadvokat, Arne Meidell, en sak for Høyesterett, hvor selgerne av en fritidseiendom og boligselgerforsikringsselskapet deres fikk medhold.

Digital jurist_hånd.jpg

Digitale jurister med kunstig intelligens

Forsikringsbransjen blir nå testarena for digitale jurister med kunstig intelligens.

Skjeggkre i høyesterett_1500x600.jpg

Høyesterett: Skjeggkre gir ikke grunnlag for prisavslag

I flere år har skjeggkre vært en kilde til klager i forbindelse med bolighandel. Claims Link har mottatt og behandlet utallige slike klager, og er glade for at Høyesterett nå har satt en tydelig retning for disse sakene.

Hus 1500x600.jpg

Kjøpers krav får en juridisk vurdering

Det du ser på visning, er det du får. Forventninger må tilpasses ut ifra eiendommens alder og tilstand på visningstidspunktet. Kjøper av eiendommen overtar risikoen for eventuelt skjulte feil og mangler.

Claims Link_Q&A.jpg

Vanlige spørsmål om skade og krav til boligselgerforsikring

Her får du svar på vanlige spørsmål rundt flere temaer som reklamsjonsfrist, dokumentasjon, saksbehandlingstid og egenandel på boligselgerforsikringen.